Drukuj

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 12.00 (I termin), godz. 12.15 (II termin) w Pałacu i Folwarku Brzeźnica, ul. Bobrzańska 1, 66-615 Brzeźnica odbędzie się Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło”.

Planowany porządek WZC:

1. Otwarcie zebrania.

2. Ustalenie prawomocności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego.

4. Przyjęcie porządku WZC.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2020 r.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r. i podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r.

9. Sprawy różne. 10. Zakończenie zebrania.

 

 Program do pobrania.