Drukuj

17 września w Górzycy odbyło się szkolenie w zakresie rozwijania kompetencji w obszarze projektowania i obsługi skanerów 3D. Kursanci dowiedzieli się na co należy zwracać uwagę podczas przygotowywania modeli do druku 3D oraz do czego można wykorzystywać skanery 3D.

Teoria oraz praktyka, możliwość zapoznania się z profesjonalnym sprzętem z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania oraz nowoczesnymi narzędziami zakupionymi w ramach realizowanego projektu współpracy „Lubuskie Centra Innowacji”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Lubuskie Centra Innowacji” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.