Licznik odwiedzin : 1413172 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2022 roku , o godzinie 15:45 ( I termin) , godzina 16:00 (II termin) w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, w sali konferencyjnej (sala nr 306, III piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”.

Planowany porządek WZC:

1. Otwarcie zebrania.

2. Ustalenie prawomocności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,

b) udzielenia Zarządowi absolutorium.

7. Przedstawienie propozycji zmian statutu:

a) dyskusja dotycząca zmian statutu,

b) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu.

8. Wybór Zarządu LGD Zielone Światło:

a) zgłaszanie kandydatur,

b) głosowanie.

9. Wybór Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie kandydatur,

b) głosowanie.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Zarządu LGD Zielone Światło,

b) wyboru Komisji Rewizyjnej LGD Zielone Światło.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie zebrania.

 

Do pobrania Planowany porządek WZC