Licznik odwiedzin : 1413176 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Podczas spotkania w Bytnicy, które odbyło się 14 września 2022 r. w Centrum Kultury podsumowaliśmy efekty dotychczasowych prac naszego stowarzyszenia oraz zaprezentowaliśmy informacje o podstawowych założeniach PROW 2021-2027.

Druga część spotkania poświęcona została diagnozie – analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR.

W trakcie konsultacji uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące identyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja podczas, której uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami, które chcieliby zrealizować w ramach nowego okresu programowania.