Drukuj

15 września 2022 r. w Mediatece w Krośnie Odrzańskim odbyło się konstruktywne i twórcze spotkanie w sprawie nowej strategii LGD. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz pracownicy biura LGD.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, aktywność i pomysły. Oddolność i partycypacyjny charakter jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego i niesie realny wpływ na dobrostan obszaru.

W dalszym ciągu zapraszamy Państwa do przesyłania swoich uwag do nowej LSR za pośrednictwem ankiety oraz odwiedzania punktu konsultacyjnego w biurze LGD. Dziękujemy za Waszą obecność. Razem możemy więcej.