Licznik odwiedzin : 1693122 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

W Maszewie zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych z tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027! Odbyło się ono16.09.2022r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Maszewo.

Na spotkaniu poruszane były tematy opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla obszaru LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego szerokiej grupy lokalnych liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Ważnym zadaniem uczestników warsztatu była identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru w odniesieniu do samej Gminy Maszewo jak całego obszaru.

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.