Licznik odwiedzin : 1693123 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Kolorem czerwonym zaznaczono obowiązujące dokumenty.

 

Aneks nr 12 do umowy z dnia 28.02.2023r. - Pobierz plik

Aneks nr 11 do umowy z dnia 26.04.2022r. - Pobierz plik

Aneks nr 10 do umowy z dnia 14.10.2021r. - Pobierz plik

Aneks nr 9 do umowy z dnia 14.05.2021r. - Pobierz plik

Aneks nr 8 do umowy z dnia 06.10.2020r. - Pobierz plik

Aneks nr 7 do umowy z dnia 23.06.2020r. - Pobierz plik

Aneks nr 6 do umowy z dnia 27.04.2020r. - Pobierz plik

Aneks nr 5 do umowy z dnia 26.06.2019r. - Pobierz plik

Aneks nr 4 do umowy z dnia 28.01.2018r. - Pobierz plik

Aneks nr 3 do umowy z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Aneks do umowy z dnia 05.06.2017r. - Pobierz plik

Aneks nr 2 do umowy z dnia 15.12.2016r. - Pobierz plik

Aneks nr 1 do umowy z dnia 19.08.2015r. - Pobierz plik

Umowa Ramowa z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

1. LSR – załącznik nr 1 do umowy

LSR – z dnia 24.01.2023r. - Pobierz plik

LSR – z dnia 26.04.2022r. - Pobierz plik

LSR – z dnia 14.10.2021r. - Pobierz plik

LSR – z dnia 14.05.2021r. - Pobierz plik

LSR – z dnia 23.06.2020r. - Pobierz plik

LSR – wersja 5 z dnia 26.06.2019r. - Pobierz plik

LSR – wersja 4 aneks nr 3 z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

LSR – wersja 3 aneks nr 2 z dnia 15.12.2016r. - Pobierz plik

LSR – wersja 2 aneks nr 1 z dnia 19.08.2016r. - Pobierz plik

LSR - wersja 1 umowa z dnia 20.05..2016 r. - Pobierz plik

 

2. Harmonogram naborów wniosków- załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram z dnia 24.01.2023r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 29.11.2022r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 31.05.2022r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 14.10.2021r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 26.02.2021r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 23.06.2020r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 20.03.2020r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 26.11.2019r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 04.06.2018r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 28.06.2017r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 15.12.2016r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 19.08.2016r. - Pobierz plik

Harmonogram z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

3. Procedury wyboru oceny i wyboru operacji- załącznik nr 3 do umowy:

Procedura z dnia 24.01.2023r. - Pobierz plik

Procedura z dnia 27.04.2020r. - Pobierz plik

Procedura z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Procedura z dnia 15.12.2016r. - Pobierz plik

Procedura z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

4. Regulamin organu decyzyjnego – załącznik nr 4

Regulamin z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Regulamin z dnia 15.12.2016r. - Pobierz plik

Regulamin z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmiany kryteriów - załącznik nr 5 do umowy

Kryteria z dnia 24.01.2023r. - Pobierz plik

Kryteria z dnia 27.04.2020r. - Pobierz plik

Kryteria z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Kryteria z dnia 15.12.2016r. - Pobierz plik

Kryteria z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

6. Opisy stanowisk - załącznik nr 6 do umowy

Opisy stanowisk z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

7. Plan szkoleń - załącznik nr 7 do umowy

Plan szkoleń z dnia 24.01.2023r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 31.05.2022r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 29.06.2021r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 29.09.2020r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 26.11.2019r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 04.06.2018r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 06.12.2017r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 19.08.2016r. - Pobierz plik

Plan szkoleń z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców - załącznik nr 8 do umowy

Procedury z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Procedury z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedura zmiany kryteriów - załącznik nr 9 do umowy

Kryteria wyboru grantobiorców z dnia 12.02.2018r. - Pobierz plik

Kryteria wyboru grantobiorców z dnia 20.05.2016r. - Pobierz plik

 

Statut Stowarzyszenia

Statut z dnia 30.05.2023r Pobierz plik

Statut z dnia 23.09.2022r Pobierz plik

Statut z dnia 22.02.2017r Pobierz plik

Statut z dnia 07.12.2015r Pobierz plik

 

Raport ewaluacyjny Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło Pobierz plik

 

Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność za 2021 r. – stan na dzień 31_12_2022r. Pobierz plik

Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność za 2021 r. – stan na dzień 31_12_2021r. Pobierz plik

Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność za 2019r. - z dnia 28.02.2021r Pobierz plik

Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność za 2019r. - z dnia 28.02.2020r. Pobierz plik

Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. - z dnia 28.02.2019r.- Pobierz plik

 Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. - z dnia 27.02.2018r.- Pobierz plik

 Zestawienie rzeczowo-finansowe zrealizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych. - Pobierz plik