Licznik odwiedzin : 1693139 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Aktualne wzory dokumentów w zakresie Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w tym na:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

1) Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

- Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLSX

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Pobierz plik PDF

- Biznesplan

Pobierz plik DOCX

Pobierz plik PDF

- Umowa o przyznaniu pomocy

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

- Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLS

- Wniosek o płatność

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLSX

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Pobierz plik PDF

 

2) Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

- Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLSX

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Pobierz plik PDF

- Biznesplan

Pobierz plik DOCX

Pobierz plik PDF

- Umowa o przyznaniu pomocy

Pobierz plik DOCX

Pobierz plik PDF

- Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLSX

- Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLS

- Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

- Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

Pobierz plik DOCX

Pobierz plik PDF

- Załącznik nr 5 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

Pobierz plik DOCX

Pobierz plik PDF

- Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLSX

- Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Pobierz plik PDF

- Wniosek o płatność

Pobierz plik PDF

Pobierz plik XLSX

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Pobierz plik PDF