Licznik odwiedzin : 1693100 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło jest pozarządową organizacją, która łączy podmioty gospodarcze, publiczne, organizacje pozarządowe oraz grono osób fizycznych.

LGD obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin powiatu krośnieńskiego w województwie lubuskim:

  • Bobrowice
  • Bytnicę
  • Dąbie
  • Krosno Odrzańskie
  • Maszewo.

Stowarzyszenie daje „zielone światło” wszelkim inicjatywom, które mają korzystny wpływ na życie mieszkańców. Inicjuje rozwój społeczny i gospodarczy realizując projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych. W wyniku podejmowanych działań następuje rozwój przedsiębiorczości, powstają nowe i rozwijają się już istniejące podmioty gospodarcze. Wzrasta również atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna regionu, tworzone są nowe ścieżki rowerowe, place zabaw i siłownie zewnętrzne, a świetlice wiejskie są odnawiane i wyposażane. Stowarzyszenie dba także o zachowanie dziedzictwa historycznego, odnawiając zabytkowe obiekty. Duże znaczenie LGD przywiązuje do działań aktywizujących mieszkańców poprzez organizacje warsztatów, wizyt studyjnych, szkoleń, wyjazdów na targi, konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, tworzenie organizacji społecznych, dbanie o wizerunek miejsca zamieszkania, podtrzymywanie lokalnych tradycji, kultury, rozwijanie wspólnych zainteresowań. Dzięki aktywności LGD region nieustannie się rozwija i staje się coraz bardziej atrakcyjny. Sprawne wykorzystanie środków europejskich przyczynia się zarówno do rozwoju obszaru, jak i lokalnej społeczności. Szczególnie istotny jest fakt, że to sami mieszkańcy mają wpływ na poprawę rzeczywistości, w której funkcjonują.

1. Obszar działania

Pobierz plik

 

2. Zarząd

Pobierz plik

 

3. Rada Decyzyjna

Pobierz plik

 

4. Członkowie

Pobierz plik

 Wpisanie na listę członków stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu na wniosek zainteresowanego po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i odesłaniu (dostarczeniu) do biura LGD.

Deklaracja członkowska - sektor gospodarczy Pobierz plik

Deklaracja członkowska - sektor społeczny - mieszkaniec gminy Pobierz plik

Deklaracja członkowska - sektor społeczny - lokalny partner społecznyPobierz plik

Oświadczenie o zamieszkaniu Pobierz plik