Licznik odwiedzin : 1717351 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

 • Hello_Spring.jpg
 • raindrops.jpg
A A A

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Światło Grupa uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 (I termin), godz. 9.15 (II termin) w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (sala narad nr 309, III piętro).

Planowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD Zielone Światło za rok 2016.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia LGD Zielone Światło.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.