Licznik odwiedzin : 1693167 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

29 lipca 6 partnerów:

- Stowarzyszenie Lider Pojezierza

- lider projektu - Stowarzyszenie „WIR”

- Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

- Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumuni

- Zielona Dolina Odry i Warty

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"

- oraz oczywiście Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

podpisało umowę na realizację projekt współpracy pn. „Marka turystyczna - sieć Ekomuzea”.

Koncepcja utworzenia Ekomuzeum i sieci tych ekomuzeów w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci.

"Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania". Utworzona Sieć Ekomuzeów, która będzie zrzeszała atrakcje turystyczne i kulinarne oddziałujące na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie.

Kluczowym zadaniem operacji będzie korzystanie z zasobów przyrodniczych, geograficznych, kulinarnych i kulturowych Partnerów Projektu tworząc pakiety turystyczne. Pakiet/produkt turystyczny to wszystkie dobra materialne i usługi, z których korzysta turysta, atrakcyjność i atmosfera miejsca pobytu oraz miejscowa gościnność, a w szczególności nastawienie i zachowanie osób obsługujących turystę.

Cele projektu:

- wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na działaniach rozwijających rynek zbytu produktów i usług lokalnych. Operacja będzie bazowała na usługach, inicjatywach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne;

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez powiązanie społecznej aktywności i kreatywności z już utworzoną infrastrukturą rekreacyjną, sportową, turystyczna i kulturalną z zaangażowaniem lokalnej społeczności i powstałego potencjału wytworzonego przez przedsiębiorców z zakresu usług turystycznych i wokół turystycznych obsługujących cały ruch turystyczny;

- stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy oraz ich utrzymania oraz warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Podstawowym celem projektu współpracy pn. „Marka turystyczna - sieć Ekomuzeów” są działania na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań z zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.