Licznik odwiedzin : 1693152 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

21.12.2018 r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy z Instytucją Wdrażającą tj. Województwem Lubuskim na realizację operacji mającej na celu Wzmocnienie kapitału społecznego oraz aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez wsparcie organizacji pozarządowych z obszaru objętego LSR w podejmowanych przez nich działaniach w zakresie integracji i aktywizacji społecznej w 2019 roku.

Projekt grantowy realizowany przez 21 stowarzyszeń, dotyczy realizacji zadań o różnorodnej tematyce, stanowiących przedmiot zainteresowania Grantobiorców. Tworzą one bogatą ofertę możliwości spędzania wolnego czasu na obszarze LGD Zielone Światło oraz dla mieszkańców obszaru.

Aktywność i integracja mieszkańców przejawia się na wielu płaszczyznach.

W ramach realizacji projektu grantowego mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pogłębić wiedzę na temat środowiska naturalnego oraz promować postawy prośrodowiskowe i proklimatyczne, wziąć udział w różnorodnych warsztatach rękodzielniczych, grach terenowych, wyjazdach studyjnych, zapoznać się z potencjałem przyrodniczym i turystycznym LGD, nabyć umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywnie spędzić czas w ramach obozu sportowego, rajdów rowerowych, pieszych wycieczek, zachować dziedzictwo kulinarne i zdobyć umiejętności podczas warsztatów kulinarnych.

Realizacja projektu grantowego w dużym stopniu urozmaici i wzbogaci możliwości integracji i aktywizacji na obszarze LGD.

Okres realizacji projektu grantowego: 21.12.2018 - 30.12.2020

Nr umowy o dofinansowanie: 00006-6935-UM-0420016/18 z dnia 21.12.2028r. – [Pobierz plik]