Licznik odwiedzin : 1693131 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Wsparcie przygotowawcze ma służyć procesowi przygotowania przez stowarzyszenia nowych Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) na nowy okres finansowy 2021-2027. Rozpoczynamy wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować wielofunduszową LSR.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:

· konsultacje z mieszkańcami - spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią - spotkania odbywać się będą we wrześniu podczas konsultacji wyłonimy mocne i słabe strony obszaru oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju

· strona internetowa - w naszym przypadku zakładka na stronie już istniejącej gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią

· badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców - ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru

· powołanie zespołu ds. LSR - który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi

· indywidualne konsultacje w biurze LGD

 

Umowa - [POBIERZ]