logo

.
logo
Reklama

PROW 2007-2013

Galeria


W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listy wybranych wniosków przez Radę Decyzyjną do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 19.06 - 03.07.2013r.

Lista wybranych wniosków do finansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - [Pobierz]

Lista wybranych wniosków do finansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. - [Pobierz]

Lista niewybranych wniosków do finansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - [Pobierz]

 

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło informuje, że w dniu 19 lipca  2013 roku w odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej stowarzyszenia w sprawie oceny  operacji do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na:
1) operacje w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
2) operacje w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wyniki oceny zgodności operacji z celami LGD  oraz według lokalnych kryteriów wyboru:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - [Pobierz]
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. - [Pobierz]

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania
„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

-  termin składania wniosków: 24.06.2013 r. – 08.07.2013 r.

limit dostępnych środków: 314 726,27 zł

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Wniosek o przyznanie pomocy zostanie wybrany do finansowania w ramach LSR jeżeli jest zgodny z LSR i uzyska co najmniej 2 punkty w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

 2. operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

-  termin składania wniosków: 24.06.2013 r. – 08.07.2013 r.

-  limit dostępnych środków: 250 000,00 zł

minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Wniosek o przyznanie pomocy zostanie wybrany do finansowania w ramach LSR jeżeli jest zgodny z LSR i uzyska co najmniej 2 punkty w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni,
w związku z tym LGD wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.

 

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, w dniach: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00, w piątek
w godz.8.00 - 13.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne
są w biurze oraz na stronie internetowej LGD „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”: www.lgdzs.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Sylwanowicz tel. 68 359 86 90 wew.31

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1 Wniosek o przyznanie pomocy - [Pobierz]

2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - [Pobierz]

3 Ekonomiczny plan operacji - [Pobierz]

4 Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - [Pobierz]

5 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - [Pobierz]

6 Oświadczenie właściciela nieruchomości - [Pobierz]

7 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis - [Pobierz]

8 Oświadczenie wnioskodawcy - [Pobierz]

9 Wzór gwarancji - [Pobierz]

10 Zapytanie ofertowe - [Pobierz]

11 Oświadczenie LGD - [Pobierz]

12 Kryteria wyboru operacji - [Pobierz]

13 Cele LSR - [Pobierz]

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1 Wniosek o przyznanie pomocy - [Pobierz]

2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - [Pobierz]

3 Ekonomiczny plan operacji - [Pobierz]

4 Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - [Pobierz]

5 Formularz de minimis - [Pobierz]

6 Oświadczenie właściciela nieruchomości - [Pobierz]

7 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis - [Pobierz]

8 Wzór gwarancji - [Pobierz]

9 Zapytanie ofertowe - [Pobierz]

10 Oświadczenie LGD - [Pobierz]

11 Kryteria wyboru operacji - [Pobierz]

12 Cele LSR - [Pobierz]

 

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:216705

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.